Algemeen

Vertroetel je Ouders houdt persoonsgegevens bij van de oudere die wordt begeleid en van de mantelzorger die ons heeft ingeschakeld cq die betrokken is.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Vertroetel je Ouders verwerkt

 • Personalia, inclusief contactpersonen
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BSN
 • Geboortedatum en geslacht
 • Gegevens betreffende andere zorgverleners, een zorginstelling, zorgkantoor en/of uitvoeringsinstelling
 • Doelen van de begeleiding en gegevens die bepalend zijn voor de keuze van de best passende persoonlijk begeleider

 

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

Vertroetel je Ouders bewaart de klantdossiers maximaal tot vijf jaar na beëindiging van de dienstverlening. Daarna worden de gegevens onherleidbaar geanonimiseerd danwel verwijderd. Facturen e.d. worden conform de eisen van oa de Belastingdienst langer bewaard.

Wie hebben toegang tot mijn gegevens?

Uitsluitend de medewerkers van Vertroetel je Ouders die daartoe zijn aangewezen door Vertroetel je Ouders en die voor het uitoefenen van hun werk toegang nodig hebben tot deze gegevens.

Leveranciers van ICT-diensten die in principe ook bij deze gegevens kunnen. Dit is conform de AVG afgedekt in verwerkersovereenkomsten met deze leveranciers.

In onze website zijn zgn ‘social media buttons’ opgenomen. Hiermee verzamelen,alleen indien u hiervan gebruik maakt,  de beheerders bijv Facebook,  van deze diensten uw persoonsgegevens.

Met wie kunnen mijn financiële gegevens worden gedeeld ten behoeve van het declaratie proces?

Vertroetel je Ouders kan als u niet kiest voor particuliere betaling van onze diensten, in de uitvoering van de dienstverlening uw persoonsgegevens delen met:

 • Het betrokken zorgkantoor
 • De betrokken zorgverzekeraar
 • De betrokken gemeente
 • Het CAK (t.b.v. de berekening eigen bijdrage)
 • Wanneer sprake is van onderaanneming, de andere betrokken zorgorganisatie

Bij particuliere betaling van onze diensten is daar geen sprake van uiteraard.

Anders dan bovenstaand verstrekt Vertroetel je Ouders persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is op grond van een wettelijk voorschrift.

 

Cookies

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Vertroetel je Ouders of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan te bieden. Ons cookiebeleid kunt uw hier vinden.

 

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Welke rechten heb ik ten aanzien van mijn persoonsgegevens?

Vertroetel je Ouders is de verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft de verwerking van de persoonsgegevens. Alle vragen inzake privacy kunnen direct aan Vertroetel je Ouders worden voorgelegd. U kunt ook altijd contact opnemen om de verleende toestemming in te trekken, het recht uit te oefenen op inzage, voor rectificatie of het wissen van de persoonsgegevens, om beperking te vragen van de verwerking van de persoonsgegevens, om bezwaar te maken tegen verwerking daarvan en om het recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen. Uw vraag of verzoek per e-mail versturen aan info@vertroeteljeouders.nl.

Klachten over de omgang met uw persoonsgegevens kunt u melden bij de Functionaris Gegevensbescherming van Vertroetel je Ouders. Graag uw klacht kenbaar maken per e-mail aan info@vertroeteljeouders.nl t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, dan kunt u de klacht voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd?

Alle medewerkers en persoonlijk begeleiders hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend

Daarnaast maakt Vertroetel je Ouders uitsluitend gebruik van professionele in hoge mate beveiligde en dubbel uitgevoerde datacenters voor zowel de hosting van de website en databases alsook voor de financiele administratie en de mailservers. De website zelf is versleuteld door middel van https

Als u vermoedt dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Vertroetel je Ouders verzamelde persoonsgegevens, neemt u dan contact op met Vertroetel je Ouders via info@vertroeteljeouders.nl

Neem contact met ons op

Waar?

Wij zijn actief in onderstaande provincies en stedelijke regio's: kaart