Privacy

Vertroetel je Ouders gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers van haar website en met gegevens van Dienstverleners en haar clienten. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Vertroetel je Ouders en de Dienstverleners houden zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van gegevens

In het kader van de dienstverlening leggen Vertroetel je Ouders en de Dienstverleners gegevens vast. Uw gegevens worden nimmer aan derden verstrekt. Vertroetel je Ouders en de Dienstverleners gebruiken uw gegevens uitsluitend voor een zo optimaal mogelijke Dienstverlening.

Beveiliging gegevens

Er wordt voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik gemaakt van veiligheidsprocedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Vragen

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact op met info@vertroeteljeouders.nl

Neem contact met ons op

Waar?

Wij zijn actief in onderstaande provincies en stedelijke regio's: kaart

Volg ons op Facebook