Hoe Jorden en Monique omgaan met de Alzheimer van hun vader en partner Hans