Onze werkwijze

Hoe kan uw naaste zo lang en prettig mogelijk thuis blijven wonen? Wij informeren u graag over uw specifieke situatie. We kennen het zorglandschap en de mogelijkheden en onmogelijkheden

Hoe kan uw naaste zo lang en prettig mogelijk thuis blijven wonen? Wij informeren u graag over uw specifieke situatie. We kennen het zorglandschap en de mogelijkheden en onmogelijkheden

VJO Image

In drie stappen naar de juiste begeleiding

Niet alleen onze ondersteuning is maatwerk, dat geldt ook voor onze werkwijze in aanloop daarnaartoe. We doorlopen meestal de volgende 3 stappen:

Stap 1: een kosteloos expertgesprek

Wij brengen uw situatie in kaart. Daarbij kijken we naar het hele systeem rondom uw naaste. Op basis daarvan adviseren we u over de aanpak: organisatorisch, praktisch en financieel. Ook vertellen we of we een rol voor onszelf zien weggelegd.

Stap 2: de match maken

Het succes van onze begeleiding valt of staat met de match tussen onze persoonlijk begeleider en uw vader, moeder of partner. We besteden dus altijd veel aandacht aan een goede match. Daarbij kijken we niet alleen naar de zorgvraag, maar ook naar interessegebieden, vaardigheden, hobby’s en levensopvatting. Hebben we een passende begeleider, dan stellen wij deze vrijblijvend aan u voor.

Stap 3: start begeleiding

Als de kennismaking klikt kan de begeleiding starten. De begeleider gaat uw naaste zo goed mogelijk leren kennen. Om steeds beter aan te kunnen sluiten bij alles wat uw naaste wel en niet plezierig vindt. Langzaam ontstaat een band en vertrouwen. Doel is om betekenisvolle momenten en dagen te onwikkelen , de kwaliteit van leven van uw naaste te verhogen en u meer gemoedsrust te bieden.

VJO Image

Begeleiding die meegroeit met de behoefte

Bij een chronische aandoening is het vaak zeker dat de ziekte voortschrijdt. Zoals bij dementie en de ziekte van Parkinson. Maar het is onzeker hoe de ziekte verloopt, en in welk tempo. Weet dan dat we flexibel zijn en tijdig schakelen naar meer of andere vormen van begeleiding. Bij sommige mensen komen we 2 uur per week (het minimum). Bij anderen komen we soms wel 4 of 5 dagen per week. Vaak starten we met 1 begeleider en schakelen we later over naar een groter team. Doel blijft om opname zo lang mogelijk uit te stellen en u als mantelzorger maximaal te ontlasten.

VJO Image

Ook advies over dagbesteding en wonen

Waar vindt u een passende woonplek als het toch thuis niet meer gaat? En wat bepaalt dat moment?  Daarover denken we met u mee.

 

Vraag een gratis expertgesprek aan!