Disclaimer

De website van Vertroetel je Ouders is gericht op alle bezoekers die informatie willen over Quality Time op maat voor hun vader en/of moeder.

Hoewel Vertroetel je Ouders de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze site en het actueel houden daarvan , kan het toch gebeuren dat de informatie niet meer juist is. Vertroetel je Ouders aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade,die ontstaat of ontstaan is door eventuele fouten en/of onvolkomenheden op deze site.
Vertroetel je Ouders behoudt zich te allen tijde het recht voor om delen van deze site cq de site zelf te verwijderen of wijzigen zonder hiervan derden op de hoogte te stellen.

Deze website bevat oorspronkelijke ideën, teksten en grafische voorstellingen. De intellectuele (eigendoms)rechten van deze site berusten bij Vertroetel je Ouders en zij behoudt dientengevolge alle rechten voor. Zonder haar toestemming mag niets van deze site gebruikt of gekopieerd worden.

Een verzoek om toestemming voor gebruik van delen van deze website kunt u indienen bij Info@vertroeteljeouders.nl

Neem contact met ons op

Waar?

Wij zijn actief in onderstaande provincies en stedelijke regio's: kaart